altVergoeding consulten

 

Dieetadvisering wordt betaald uit de  basisverzekering. 
Dit betekent dat elke Nederlander recht heeft op 3 uur vergoeding per jaar. 
Dieetadvisering valt onder het eigen risico, tenzij er sprake is van ketenzorg. Dit is het geval bij mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (de huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of u onder de ketenzorg valt.)

Diverse aanvullende verzekeringen vergoeden nog enkele extra uren diëtetiek. Bekijk hiervoor uw polis. Uiteraard is het ook mogelijk om de consulten zelf te betalen

Tarieven 
Wanneer uw eigen risico nog niet is gebruikt, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een factuur van de gemaakte kosten. 
Deze kosten verschillen per zorgverzekeraar maar bedragen ongeveer:
* Eerste consult: € 78,30 (directe tijd ca 1 uur, tarief is inclusief indirecte tijd*)
* Tweede consult: € 31,32 (directe tijd ca half uur, tarief is inclusief indirecte tijd*)
* Derde consult: € 31,32 (directe tijd ca 15 minuten, tarief is inclusief indirecte tijd*)
* Vervolgconsult: € 15,66 (directe tijd ca 15 minuten, tarief is inclusief indirecte tijd*)
* Lang vervolgconsult: € 31,32 (directe tijd ca half uur, tarief is inclusief indirecte tijd*)
De duur van een volgende vervolgconsult wordt in overleg met u bepaald.

* Wij mogen naast de directe tijd ook indirecte tijd rekenen. Indirecte tijd mogen we rekenen voor oa het berekenen van een voeding, het maken van een dieet, verslaglegging, rapportage naar verwijzer , etc. Ook wanneer we extra werkzaamheden verricht hebben (oa het verlengen van een machtiging, aanvragen van strips/lancetten of het schrijven van een overdracht) mogen we hier extra indirecte tijd voor declareren. 

Als u uw 3 uur diëtetiek vanuit de basisverzekering heeft opgemaakt, kunt u er uiteraard voor kiezen de kosten zelf te betalen.
De kosten hiervoor zijn:
* Kort vervolgconsult: € 18,79 (15 min directe tijd, 3 min indirecte tijd)
* Lang consult: € 31,32 (25 minuten directe tijd en 5 minuten indirecte tijd)

Let op: Wanneer u een gemaakte afspraak tenminste 24 uur van tevoren afzegt, worden de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Verwijzing nodig?
Vanaf 2017 mogen wij cliënten zonder verwijzing behandelen. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze consulten en bovendien zijn wij dan verplicht een screening uit te voeren. Deze tijd gaat van uw 3 uur behandeltijd af. Het is dus voor u gunstiger mét verwijzing in behandeling te komen.