Het team


Angelique Becks
Angelique houdt zich voornamelijk bezig met de begeleiding van mensen met darmproblemen. Daarnaast behandelt zij kinderen (en hun ouders) bij problemen rondom gewicht en voeding. Tot slot is haar aandachtsgebied de orthomoleculaire begeleiding. Zij werkt sinds 2019 samen met de vermoeidheidkliniek.


Harriët Havers
Harriët werkt naast de praktijk ook als diëtist in de psychiatrie en heeft vanuit die achtergrond veel ervaring met eetstoornissen. Zij is ook stresscounselor en met name als iemand al veel diëten heeft gevolgd is zij de eerste persoon bij wie een afspraak ingepland kan worden. Ook voor orthomoleculaire begeleiding kunt u bij haar terecht.


Mirjam Cornelissen
Mirjam werkt zowel op de locatie in Tiel als in Lobith/Herwen. Naast haar allround werkzaamheden liggen haar specialisaties op het vlak van voeding bij kanker, ouderen en ondervoeding.
Shabnam Noori
Shabnam is onze Afghaanse collega. Zij ziet de meeste van de cliënten met een migratie-achtergrond.


Evelien van Doremalen – van der Sangen
Evelien heeft lang in de gehandicaptenzorg gewerkt en is nog aan het zoeken welke doelgroepen binnen de diëtetiek haar speciale interesse hebben. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van overgewicht, hetgeen voor cliënten soms erg prettig kan zijn.


Heb je een vraag?

Mail of bel ons via 0344 - 631731
Stuur een email