alt

Zelfontwikkeling

Onder zelfontwikkeling versta ik het verkrijgen van inzicht in jezelf en het kunnen controleren van je emoties door op een bepaalde manier in het leven te staan.?Hierover wordt veel beschreven in boeken van spirituele leermeesters zoals Eckhart Tolle, Byron Katie en Wayne Dyer las. Wanneer je jezelf op psychisch vlak ontwikkelt houdt dat in op een dusdanige manier tegen dingen in het leven aankijken dat je zo veel mogelijk bevrijd bent van onprettige gevoelens en kunt leven vanuit een gevoel van liefde en vrede.?
Voor mensen die hier voor open staan en er aan toe zijn (het betekent namelijk over het algemeen dat je veel moet kunnen loslaten) gebruik ik regelmatig thema’s die deze bekende leermeesters ook behandelen.?
Het vergemakkelijkt het dagelijks leven, want het raak vele gebieden (relaties, werk, religie, bewustzijn, enz).  ??
 
Eckhart Tolle spreekt van het ego. Wanneer dit te sterk ontwikkeld is, zit het je in de weg. Het maakt dat je gelijk wilt krijgen, wilt dat dingen op een bepaalde manier gaan, iets wilt bereiken. Wanneer de realiteit anders is, veroorzaakt het dus stress.?
Samen met de cliënt kijk ik welk deel van jezelf geregeerd wordt door het ego en hoe het je helpt of juist niet.?
 
Byron Katie werkt met de 4 vragen die je laten nadenken over de juistheid van iets wat je meent te concluderen en over het nut te willen dat iets anders is dan het is.?Het vraagt vele keren uitwerken van verschillende situaties voordat mensen bereid zijn deze vragen eerlijk te beantwoorden en vastgeroeste (denk)patronen te doorbreken.